galeria minerałów

diamenty minerały


Źródło: Encyklopedia multimedialna PWN: ZIEMIA

Diament, zazwyczaj bezbarwny, przezroczysty minerał, będący krystaliczną formą węgla. Uważany za najcenniejszy kamień szlachetny, jest najtwardszą ze znanych w naturze substancji (10 w skali twardości Mohsa).
Diamenty przemysłowe naturalne lub sztuczne, są używane do cięcia, szlifowania i polerowania twardych przedmiotów.
Diament krystalizuje w układzie regularnym, w postaci ośmiościanów. Wysoki współczynnik załamania światła (2,42) oraz silna dyspersja światła powodują powstawanie ognistych błysków wewnątrz wypolerowanego kryształu.
Diamenty znano już 3000 lat p.n.e. Głównym ich dostawcą były Indie, aż do 1725 roku, kiedy to odkryto złoża w Brazylii. Obecnie wydobywa się je również w Australii, Demokratycznej Republice Konga (d. Zairze), Kanadzie, Indiach, Rosja (Jakucja), RPA, Namibii, Ghanie, Sierra Leone, Indonezji. Dwa pierwsze z wymienionych państw produkują głównie diamenty przemysłowe. Około 80 % diamentów jubilerskich (w stanie nieobrobionym) jest sprzedawanych przez Centralną Organizację Kupiecką (De Beers Central Selling Organization) w Londynie.
Diamenty można znaleźć blisko powierzchni ziemi w osadach w korytach wyschniętych rzek, na dnie morza lub w kominach wulkanicznych, wypełnionych tzw. ziemią błękitną, kimberlitem bądź lampriotem, gdzie magma przeniknęła z wielkich głębin skorupę ziemską.